Projekt „Zdalna szkoła”

Gmina Dobroń realizuje projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach.

Kwota dofinansowania: 60.000,00 zł

Opis projektu: zakup 22 sztuk laptopów z programem biurowym Microsoft Office 2019 Standard MOLP EDU na potrzeby nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Dobroń


12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, który przypada na dzień 12 maja Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak składa wszystkim Paniom i Panom wykonującym te zawody najserdeczniejsze życzenia, a przede wszystkim wyrazy szczerego uznania i gorące podziękowania za zaangażowanie i poświęcenie. Życzymy wytrwałości i cierpliwości oraz siły w wypełnianiu codziennej misji. Niech każdy dzień przynosi wiele satysfakcji i zadowolenia z życia zawodowego i osobistego.