OBWIESZCZENIE

Dobroń, dnia 19.11.2019 r.  

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu  uchwały Nr XI/82/19  z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/19 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń, zmieniającej granice obszaru objętego planem miejscowym. Nowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do uchwały z dnia 29 października 2019 r.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego  planu miejscowego w zmienionych granicach.

Wnioski na piśmie należy składać do Urzędu Gminy w Dobroniu, 95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9 w terminie do 15 grudnia 2019 r.

         Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

         Równocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem w/w planu miejscowego w zmienionych granicach. W związku z powyższym w tym samym terminie i na ten sam adres można składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobroń. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@dobron.ug.gov.pl w temacie należy wpisać hasło:

– ”Plan dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały, Dobroń Duży”.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Dobroń

 Robert Jarzębak

Uchwała z dnia 29 października 2019 r.

 


Teatr sPokoLeń

Ależ niespodzianka!!!

Próba niedzielna 10 listopada Teatru sPokoLeń już w naszej maleńkiej Sali, która będzie widowiskową.

(Jak wiadomo, sala ta była do wakacji jeszcze biblioteką dobrońską). Snuliśmy plany jak ma wyglądać, co w niej zmienić aby działała jak sala teatralna. Niedługo plany pozostały w sferze marzeń bo: godzina 12.30 pojawiam się na próbie Teatru sPokoLeń do najnowszej naszej sztuki OŻENEK – Gogola. Podjeżdżam pod naszą wymarzoną, wychłodzoną, wywalczoną salkę widowiskową. Podjeżdżam z Asią Słabiak – Szela, która udaje niewinną, że niby tylko pomalowane jest wejście do sali na kolor czarny jaki chciałam … (wcześniej koniecznie musiałam wypić u niej kawę.. – ciekawe czemu tak koniecznie?  ;-))
Wchodzę na salę…… a tam N I E S P O D Z I A N K A !!!!!!!!!!!! Wszyscy ustawieni w kąciku w oczekiwaniu na moją reakcję, bo: cała sala wymalowana dokładnie tak jak sobie to wymyśliłam! Niezwykłym szefem przedsięwzięcia w wielkiej tajemnicy  był Krzysiu Celeban wraz z Szymonem Olechem i Bronkiem Słabiakiem, a wszystko pod pieczą konspiracyjną (również) Pani Dyrektor DCK Moniki Rybak!!! Nie mogę pominąć, wsparcia Rafała Konickiego, Joasi Słabiak – Szela, Oli Konickiej, Wiktorii Kirsz, Łukasza Nowaka!!! Taka sytuacja!
Kochani moi jesteście wspaniali. A przed nami czas magii teatru w maleńkiej, ale własnej Sali.

Teresa Dzielska

Ps. Plan premiery OŻENKU na luty!!!


Uwaga głosowanie!

Prosimy o głosowanie na prace wykonaną w przedszkolu w Dobroniu. Przedszkole ma szanse otrzymac m.in. plac zabaw. Można głosować codziennie od 15.11 od 12:00 do 30.11 do 12:00. Głosujemy 1 raz na 24h. Na każdym urządzeniu można zagłosować podając tylko 1 adres email  (korzystanie z jednego WiFi na kilku urządzeniach liczone jest jako 1 glos). Otwieramy stronę https://akademia-aquafresh.pl/konkurs-pastusiowa-kraina/praca/93.html
i po kliknięciu lub najechaniu kursorem na obrazek pojawia się przycisk „oddaj głos”. Podajemy swój adres email i na tym samym urządzeniu odbieramy na tej skrzynce pocztowej maila. Jest w nim link, który trzeba kliknąć aby potwierdzić oddanie głosu. Jeśli nie chcecie podawać swojego adresu email, to ze strony www swojej skrzynki zazwyczaj można utworzyć dodatkowy adres (alias), a po zakończeniu głosowania go usunąć. Dziękujemy z góry za wsparcie 🙂 
Przedszkole w Dobroniu

Informacja!

W    Wigilię   24   grudnia   2019  roku,
Urząd  Gminy  w  Dobroniu  będzie  nieczynny.
Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę  28  grudnia  2019 r. 
w  godzinach  od   730   do   1530.


Obchody 11 listopada w Gminie Dobroń.

11 listopada 1918 roku to znacząca data w historii Polski – dzień odzyskania niepodległości. Z tej okazji w Gminie Dobroń odbyły się uroczystości upamiętniające tą ważną dla Polaków datę.

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Dobroń rozpoczęły się o godz. 11:00 przemarszem uczestników obchodów pod Pomnik Nieznanego Żołnierza. Aby uczcić pamięć poległych bojowników o wolną Polskę złożono kwiaty w miejscu pamięci narodowej.

Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz do kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha  Dobroniu, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę. Po mszy św. odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Lutnia oraz Orkiestry Dętej z Dobronia. Czytaj dalej…


Chodzimy, nie siedzimy – czyli Nordic Walking w Dobroniu!

Nordic walking uznano za najbardziej naturalną formę aktywności ruchowej. Taka forma marszu z aktywizacją górnej części ciała zapewnia harmonijną i wszechstronną pracę organizmu. Sprzyja bezpiecznej aktywności ruchowej w każdym wieku.

Nordic walking stanowi kompleksowy trening całego ciała, poprawiający ogólną wydolność organizmu, zwiększający siłę mięśni ramion, obręczy barkowej, wytrzymałość, równowagę, koordynację ruchów. Podkreśla się także wpływ takiej aktywności fizycznej na zmniejszenie obciążeń psychoemocjonalnych. Jest to świetna metoda odreagowania stresu!

W najnowszych badaniach wskazuje się na szczególne znaczenie nordic walking dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej i sprawności  poprzez jedną z najbezpieczniejszych form o prostej strukturze ruchu dla osób w każdym wieku. Nordic walking pozwala także doskonalić i utrzymać jak najdłużej dobrą orientację w terenie. Ważnym prozdrowotnym aspektem jest także odciążenie stawów kończyn dolnych jakie daje marsz z kijami.  Eksperci podkreślają wpływ treningu z kijami na poprawę trzymania prawidłowej postawy ciała, a także rozluźnianie mięśni karku i barków.

Zajęcia odbywają się pod okiem Instruktora Nordic Walking – Bogusi Filipowskiej w środy w godzinach 18:00 – 19:30 (Park Gminny w Dobroniu).

Serdecznie zapraszamy!!!

Źródło: dck.dobron.pl