Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest obowiązkowy i kończy się 30 września 2021 roku. Jeśli jeszcze nie dokonałeś spisu, a jesteś mieszkańcem gminy Dobroń serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, aby spełnić swój obowiązek.

Pracownicy GBS czekają na Ciebie 😉.

W razie pytań lub wątpliwości zadzwoń do Urzędu Gminy: 43 67 72 130 wew. 122 lub bezpośrednio do naszego Rachmistrza – telefon: 507 116 557.

Serdecznie Zapraszamy 😉 😉 😉

Paulina Kaczmarek
Gminny Koordynator NSP 2021


Zebrania wiejskie!

Szanowni Państwo, trwają zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok.

Szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

 • są zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Podstawowy wymóg zgodności przedsięwzięć z zadaniami własnymi gminy jest spełniony wówczas, gdy zadania uchwalone przez sołectwa należą do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Najbliższe zebrania sołeckie:

9 września (czwartek)

 • Chechło Pierwsze – godz. 17:00 – spotkanie OSP Chechło Drugie
 • Morgi – godz. 17:00 – spotkanie OSP Morgi

10 września (piątek)

 • Orpelów – godz. 17:00 – spotkanie OSP Orpelów

17 września (piątek)

 • Dobroń Duży – godz. 17:30 – spotkanie Urząd Gminy w Dobroniu

18 września (sobota)

 • Barycz – godz. 18:00 – spotkanie świetlica wiejska w Baryczy

20 września (poniedziałek)

 • Chechło Drugie – godz. 17:00 – spotkanie OSP Chechło Drugie

21 września (wtorek)

 • Mogilno Małe – godz. 17:00 – spotkanie OSP Mogilno Małe
 • Mogilno Duże – godz. 18:00 – spotkanie OSP Mogilno Małe

22 września (środa)

 • Poleszyn – godz. 18:00 – spotkanie świetlica wiejska w Poleszynie

23 września (czwartek)

 • Róża – godz. 16:00 – spotkanie OSP Róża
 • Dobroń Poduchowny – godz. 18:00 – spotkanie Klub ISKRA

24 września (piątek)

 • Zakrzewki – godz. 17:00 – spotkanie Klub ISKRA

27 września (poniedziałek)

 • Przygoń – godz. 17:00 – spotkanie Urząd Gminy w Dobroniu

28 września (wtorek)

 • Dobroń Mały – godz. 18:00 – spotkanie OSP w Dobroniu

NSPLiM 2021!

Infolinia spisowa będzie działać dłużej

Od 13 do 30 września br. infolinia spisowa, działająca pod numerem 22 279 99 99, będzie do Państwa dyspozycji każdego dnia – również w soboty i niedziele – w godzinach od 8:00 do 20:00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Czytaj dalej…


Szczepienia przeciwko COVID-19 w Dobroniu!

W dniu 08.09.2021 r. przed Urzędem Gminy w Dobroniu przeprowadzono akcję szczepień przeciwko COVID-19. Chętni mogli skorzystać ze szczepionki firmy Johnson&Johnson. Przed zgłoszeniem na szczepienie trzeba było wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu. Zaszczepionych zostało 66 osób. Wykorzystano wszystkie szczepionki, które były dostępne.

Bardzo dziękujemy uczestnikom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tak ważnej akcji i dbały nad bezpieczeństwem przeprowadzanych szczepień.

W gminie Dobroń zaszczepionych jest 45,6 % mieszkańców. Informacje na temat poziomu zaszczepienia mieszkańców w naszym powiecie: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking


Podatki!

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty III raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż dokonanie płatności możliwe będzie przelewem na rachunek wskazany w decyzji podatkowej, gotówką w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Filia w Dobroniu oraz u sołtysów.


Wojewódzki Konkurs na „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Bardzo atrakcyjne nagrody finansowe czekają!

Celem konkursu jest:

 • zachęcenie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do uprawy warzyw, owoców, ziół
  i roślin miododajnych na Działkach i w przydomowych ogródkach;
 • propagowanie idei rolnictwa ekologicznego, wiedzy o relacjach panujących w ogrodzie oraz o właściwościach fitosanitarnych niektórych roślin;
 • propagowanie idei bioróżnorodności;
 • wspieranie zachowania tradycyjnych odmian i gatunków roślin, w tym tradycyjnych odmian drzew, krzewów i krzewinek owocowych;
 • podkreślanie roli i wagi pszczół i innych zapylaczy w ekosystemie oraz ich ochrona;
 • zwiększanie nasadzeń roślin miododajnych w przestrzeni;
 • zwiększenie wiedzy z zakresu ekologii, zachowania bioróżnorodności i tradycyjnych odmian i gatunków roślin wśród mieszkańców województwa łódzkiego;
 • uwrażliwianie Mieszkańców Województwa Łódzkiego na piękno natury.

Kategorie tematyczne konkursu:

1. Konkurs dla grupy Ogród podzielony jest na następujące kategorie tematyczne:

 • kategoria I: „Ładne kwiatki”, czyli Ogród kwiatowy;
 • kategoria II: „Królowa ula”, czyli Ogród jako oaza dla pszczół i pszczołowatych;
 • kategoria III: „Niezłe ziółko”, czyli Ogród ziołowo-warzywny;
 • kategoria IV: „Sielski-anielski”, czyli Ogród z tradycyjnymi odmianami drzew, krzewów
 • i krzewinek owocowych.

2. Konkurs dla grupy Działka podzielony jest na następujące kategorie tematyczne:

 • kategoria I: „Ładne kwiatki”, czyli Ogród kwiatowy;
 • kategoria II: „Królowa ula”, czyli Ogród jako oaza dla pszczół i pszczołowatych;
 • kategoria III: „Niezłe ziółko”, czyli Ogród ziołowo-warzywny;
 • kategoria IV: „Sielski-anielski”, czyli Ogród z tradycyjnymi odmianami drzew, krzewów

i krzewinek owocowych.

Czytaj dalej: lodzkie.pl


Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za alkohol

Urząd Gminy Dobroń przypomina, że z dniem 30 września 2021 r. upływa termin wnoszenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy).

III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na konto PA-CO-BANK PABIANICE 74 8788 0009 0400 2411 2015 0015

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy z branży gastronomicznej są zwolnieni z  opłaty za sprzedaż alkoholu w 2021 r. (Uchwała Nr XXIV/191/21 Rady Gminy w Dobroniu  z dnia  25 lutego 2021 r.).